قرمز سبز آبي خاکستري
[ و فرمود : ] از خدا بترسيد ، ترسيدن وارسته‏اى كه دامن به كمر زده و خود را آماده ساخته ، و در فرصتى كه داشته كوشيده و ترسان به راه بندگى تاخته و نگريسته است در آنجا كه رخت بايدش كشيد و پايان كار و عاقبتى كه بدان خواهد رسيد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت